مرکز طراحی آزمون های سرا

آزمون محاسبات عمران - بهمن 94

  • 240 دقیقه
  • حد نصاب قبولی: 50 درصد
  • نمره منفی : دارد
  • شامل 60 سوال
  • ارائه گزارش عملکرد مبحث به مبحث پس از اتمام آزمون
  •  
40,000 تومان

 

آزمون‌های محاسبات عمران در قالب 60 سوال و در مدت زمان 240 دقیقه برگزار می‌گردد. یعنی به طور متوسط شما برای پاسخگویی به هر سوال 4 دقیقه فرصت دارید. این آزمون به صورت جزوه باز بوده و استفاده از ماشین حساب مهندسی در آن مجاز است. داوطلبان عزیز به این نکته توجه داشته باشند که تمام آزمون‌های نظام مهندسی نمره منفی دارند و هر سه پاسخ اشتباه یک پاسخ صحیح را از بین خواهد برد. حد نصاب قبولی در این آزمون‌ها نیز 50 درصد می‌باشد.

منابع اصلی که در آزمون محاسبات عمران از آن‌ها سوال مطرح می‌شود، عبارت‌اند از:

مهندسی زلزله (استاندارد 2800)،

بارگذاری (مبحث 6 مقررات ملی ساختمان)،

پی و پی‌سازی (مبحث 7 مقررات ملی ساختمان) و مکانیک خاک و گودبرداری،

طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (مبحث 8 مقررات ملی ساختمان)،

طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه (مبحث 9 مقررات ملی ساختمان)،

طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (مبحث 10 مقررات ملی ساختمان) و

تحلیل سازه‌ها.

آزمون های پیشنهادی