مرکز طراحی آزمون های سرا

آزمون آزمایشی محاسبات -اردیبهشت 1402

  • 240 دقیقه
  • حد نصاب قبولی: 50 درصد
  • نمره منفی : دارد
  • شامل 60 سوال
  • ارائه گزارش عملکرد مبحث به مبحث پس از اتمام آزمون
  • همراه با پاسخنامه تشریحی
20,000 تومان
آزمون های پیشنهادی