مرکز طراحی آزمون های سرا

آزمون معماری داخلی

  • 120 دقیقه
  • حد نصاب قبولی: 75 درصد
  • نمره منفی : دارد
  • شامل 50 سوال
  • ارائه گزارش عملکرد مبحث به مبحث پس از اتمام آزمون
  •  
20,000 تومان
آزمون های پیشنهادی