مرکز طراحی آزمون های سرا

آزمون آزمایشی آنلاین کارشناس رسمی9904

  • 100 دقیقه
  • حد نصاب قبولی: 60 درصد
  • نمره منفی : دارد
  • شامل 60 سوال
  • ارائه گزارش عملکرد مبحث به مبحث پس از اتمام آزمون
  • همراه با پاسخنامه تشریحی
140,000 تومان
آزمون های پیشنهادی